Gewoon duidelijk

Privacy Policy

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Privacy statement

by Babet, gevestigd aan Grotestraat 70, 5141HB WAALWIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bybabet.nl
Grotestraat 70
5141HB WAALWIJK
+31416347396

Babet van Hassel is de Functionaris Gegevensbescherming van by Babet. Zij is te bereiken via info@bybabet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

by Babet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

by Babet verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– leefstijlgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
by Babet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

by Babet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van by Babet) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

by Babet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens tot 7 jaar na einde klantrelatie > Dat is van belang voor de afhandeling van een klacht volgens de Wkkgz en/of geschil bij de Geschillencommissie en/of in verband met gegevens belastingdienst.
Personalia tot 7 jaar na einde klantrelatie > Dat is van belang voor de afhandeling van een klacht volgens de Wkkgz en/of geschil bij de Geschillencommissie en/of in verband met gegevens belastingdienst.
Adres tot 7 jaar na einde klantrelatie > Dat is van belang voor de afhandeling van een klacht volgens de Wkkgz en/of geschil bij de Geschillencommissie en/of in verband met gegevens belastingdienst.
Telefoonnummer tot 7 jaar na einde klantrelatie > Dat is van belang voor de afhandeling van een klacht volgens de Wkkgz en/of geschil bij de Geschillencommissie en/of in verband met gegevens belastingdienst.
emailadres tot 7 jaar na einde klantrelatie > Dat is van belang voor de afhandeling van een klacht volgens de Wkkgz en/of geschil bij de Geschillencommissie en/of in verband met gegevens belastingdienst
Gegevens over uw activiteiten op onze website tot 7 jaar na einde klantrelatie > Dat is van belang voor de afhandeling van een klacht volgens de Wkkgz en/of geschil bij de Geschillencommissie en/of in verband met gegevens belastingdienst
Lijst met contactgegevens van de klant via een app tot 7 jaar na einde klantrelatie > Dat is van belang voor de afhandeling van een klacht volgens de Wkkgz en/of geschil bij de Geschillencommissie en/of in verband met gegevens belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden:

by Babet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. by Babet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

by Babet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door by Babet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bybabet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
by Babet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

by Babet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bybabet.nl